top of page

Om oss

TW Gruppen er den første aktører i Norge som har null -utslipp logistikk på massetransport, og den alle først som tilbyr null utslipp til sirkulær behandling av forurenset fyllmasser. Som den mest bærekraftig og miljø fokusert masseforvalter. 

TW Gruppen skal vaske og rense masser fra rene (kl. 1) til forurensede inerte og ordinære masser (tiltaks kl.2-5). Og sikre en avfalls reduksjon på over 80%. 

Gründeren av TW Gruppen har en lang erfaring og tradisjon med utvikling og gjennomføring av sirkulære miljø vennlige løsninger.

Vi sikrer at kundene våre har den beste utgangspunkt for å score høyt på miljø og bærekraft. Med de mest fornuftige økonomiske tilbud innen bærekraft og sirkulær masseforvaltning for offentlige anskaffelser. Gruppen består av selvstendige divisjoner innenfor transport, massehub og massebehandlingsanlegg. Hvor massene vaskes, renses, og splittes i de mest fornuftige fraksjoner for gjenbruk. Vi kaller dette sirkulærøkonomi i praksis!

 

Gruppens samlede spisskompetanse utgjør et sterkt fagmiljø innen anleggssektoren for masse forvaltning og transport. De ulike divisjonene med sine underliggende selskaper utnytter sine styrker individuelt og gjennom kommersielt samarbeid på tvers i konsernet.

 

Vi tar ansvar for hvordan vi sammen påvirker samfunn og tar være på miljøet.

 

FOR A GREENER TOMORROW.

Ansatte

bottom of page