top of page

Investor

TW Gruppen AS tilstreber å ha en åpen kommunikasjon med investormarkedet. Aksjen er i dag ikke notert på noen formell markedsplass. For investor som ønsker å kjøpe kan undertegnede kontaktes.

 

Kontakt:

Tom Wilhelmsen
Tlf: +47 97676787
Mail: Tom.Wilhelmsen@twgruppen.no

2022

Kvartallsrapport Q1 2022

Kvartallsrapport Q2 2022

bottom of page