top of page

Vi står for bærekraft og sirkulærøkonomi!

TW Gruppen er den ledende masseforvalter med null utslipp logistikk for massetransport i Norge.  Med oppstarten av Massebalanse Norge, på Disenå, vil vi også bli den første total leverandøren som resirkulerer masser for gjenbruk, med bærekraftig og nullutslipp transport for byggherre og anleggsbransjen.

Våre divisjoner

Skjermbilde 2022-11-09 kl. 11.09.48.png
Skjermbilde 2022-11-09 kl. 11.08.01.png
Skjermbilde 2022-11-09 kl. 11.09.42.png
Pressemeldinger

Pressemeldinger

Om oss

TW Gruppen er den første aktører i Norge som har nullutslipp av massetransport, Og den første som tilbyr null utslipp til sirkulær behandling av forurenset fyllmasser. Vi fokuserer på bærekraftig og miljø. for at dere som kunde skal være trygge på at vi tilbyr de beste og inovative løsninger!

TW Gruppen skal vaske og rense masser fra rene (kl. 1) til forurensede inerte og ordinære masser (tiltaks kl.2-5). Og sikre en avfalls reduksjon på over 80%. 

Gründeren av TW Gruppen har en lang erfaring og tradisjon med utvikling og gjennomføring av sirkulære miljø vennlige løsninger.

Vi sikrer at kundene våre har den beste utgangspunktet for å score høyt på miljø og bærekraft. Med de mest fornuftige økonomiske tilbud innen bærekraft og sirkulær masseforvaltning for offentlige anskaffelser. Gruppen består av selvstendige divisjoner innenfor transport, massehub og massebehandlingsanlegg. Hvor massene vaskes, renses, og splittes i de mest fornuftige fraksjoner for gjenbruk. Vi kaller dette sirkulærøkonomi i praksis!

Kontakt

Ta kontakt 

Vennligst fyll ut skjemaet eller kontakt oss på telefon 45439030

Arbeidsområde:

Oslo, Viken og Innlandet.

Disenåvegen 551 2114 Disenå

Takk for innsendingen!

+47 976 76 787

Takk for innsendingen!

bottom of page